ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

dieu khoan su dung

Chào mừng Quý khách đến với website chính thức của Bora Cosmetics!

Khi truy cập vào website, chúng tôi muốn xác nhận rằng quý khách đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tuân thủ các thỏa thuận pháp lý trong điều khoản về việc sử dụng Website giữa quý khách và Bora Cosmetics.

Phạm vi áp dụng

Điều khoản sử dụng Website được áp dụng khi quý khách truy cập vào và sử dụng Website, cùng với việc chúng tôi cung cấp nội dung và dịch vụ trên Website này. Phạm vi áp dụng của điều khoản này là phiên bản Website hiện tại. 

Các điều khoản sử dụng này có thể thay đổi bằng cách đăng phiên bản cập nhật của điều khoản sử dụng trên Website hoặc gửi email đến các thành viên trực tuyến của Bora Cosmetics. Việc quý khách tiếp tục truy cập, sử dụng Website sẽ được xem là quý khách đã đồng ý và chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào với phiên bản cập nhật của điều khoản sử dụng này. Bao gồm cả chính sách về quyền riêng tư của Bora Cosmetics (và Chính sách Thành viên Bora Cosmetics Trực tuyến, nếu quý khách là một thành viên trực tuyến) kết hợp thành một thỏa thuận hoàn chỉnh và duy nhất giữa chúng ta liên quan đến việc quý khách truy cập và sử dụng Website, thay thế và điều chỉnh tất cả các đề xuất, thỏa thuận hoặc trao đổi liên lạc nào khác trước đó.

Tính chính xác của thông tin

Chúng tôi sẽ cố gắng để cung cấp, mô tả thông tin chính xác nhất có thể về các sản phẩm trên Website.

Tuy nhiên, trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tính chính xác, hoàn chỉnh, đáng tin cậy, hiện hành hay không có lỗ của thông tin. Việc sử dụng thông tin được thực hiện với rủi ro thuộc về người sử dụng, trừ khi thông tin không chính xác và có lỗi sơ suất nghiêm trọng.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tuyên bố các quyền sở hữu trí tuệ của Bora Cosmetics đối với các đối tượng thể hiện trên website và tất cả các nội dung trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code, logo (biểu trưng), nút biểu tượng, minh họa, đoạn âm thanh, tập hợp dữ liệu và phần mềm, và tập hợp và sắp xếp của các nội dung đó đều thuộc bản quyền của Bora Cosmetics hoặc bên thứ ba cấp phép cho Bora Cosmetics Các nội dung đó được bảo vệ theo quy định pháp luật hiện hành, bao gồm cả pháp luật Việt Nam, và pháp luật quốc tế về bản quyền.

Trừ trường hợp pháp luật hiện hành có yêu cầu, không có Nội dung, Nhãn hiệu hoặc bất kỳ phần nào của Website có thể được sử dụng, cho phép hoặc cấp phép để sử dụng, sao chép, nhân bản lại, sao chụp, bán, bán lại, truy cập, điều chỉnh hoặc khai thác dưới hình thức khác, một phần hoặc toàn bộ, cho bất kỳ mục đích nào khi không nhận được văn bản chấp thuận trước của Bora Cosmetics.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của quý khách

Khi bắt đầu truy cập hoặc sử dụng Website, quý khách phải đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng được đăng trên Website.Nghiêm cấm việc sử dụng hoặc tiếp cận Website này để gây cản trở hoặc làm hư hại Website, nội dung Website, các biện pháp an ninh, quấy rối và làm mất uy tín của Bora Cosmetics hoặc các sản phẩm, dịch vụ và nhân sự của Bora Cosmetics. Không gửi email không được yêu cầu (spam) đến hoặc thông qua Website này.

Người dùng không được phép sử dụng Website này nhằm truyền đi, phát tán, lưu trữ hoặc tiêu hủy bất kỳ tài liệu nào: 

  1. Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; 
  2. Dưới bất kỳ cách thức nào xâm phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, tên miền (https://boracosmetics.vn) hoặc tài sản trí tuệ khác hoặc vi phạm quyền riêng tư và quyền cá nhân của những người khác; 
  3. Có tính chất phỉ báng, khiêu dâm, đe dọa, lăng mạ hoặc thù địch.

Quyền pháp lý

  1. Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.
  2. Tất cả các vấn đề tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này sẽ được giải quyết bằng pháp luật.

Quy định về bảo mật

Trang web của Bora Cosmetics coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để đảm bảo an toàn trong việc giao dịch và thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình mua hàng sẽ được mã hóa để đảm bảo độ bảo mật tốt nhất. Sau khi quý khách hoàn tất quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Bora Cosmetics. Trang web cũng nghiêm cấm bất kỳ hành động nào liên quan đến việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

Đảm bảo an toàn khi giao dịch tại Bora Cosmetics

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ nhằm mục đích bảo vệ thông tin cho các nội dung mà người bán đăng sản phẩm trên Bora Cosmetics để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công và hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Thông tin cá nhân và tính riêng tư

Việc thu thập thông tin mang tính riêng tư của quý khách hàng giúp Bora mang những trải nghiệm đa dạng hơn đến cá nhân quý khách. Ngoài ra còn giúp Bora Cosmetics cải tiến dịch vụ và mang đến những thông điệp quảng cáo phù hợp với nhu cầu mua sắm của quý khách. 

Các thông tin thu thập được quý khách sẽ được chủ động gửi cho chúng tôi khi đăng ký tài khoản trên Bora Cosmetics:

  • Tên họ, địa chỉ, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính
  • Nhận xét, đánh giá sản phẩm của quý khách (bao gồm thông tin chữ, hình, và video do quý khách cung cấp)
  • Các thông tin đăng ký khác khi quý khách chủ động tham gia các chương trình có thu thập thông tin này
  • Để sử dụng các tính năng như tìm bằng hình ảnh, chúng tôi cũng dựa vào sự cho phép của bạn khi bạn muốn gửi hình cho chúng tôi.

Luật điều chỉnh và tranh chấp

Tất cả các việc liên quan đến giải thích và áp dụng đối với Website và các điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Website hay tất cả các quyền, nghĩa vụ, hành động được quy định bởi các điều khoản sử dụng này sẽ chỉ được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền xét xử tại Việt Nam.

Nếu Quý khách có thắc mắc hay cảm thấy khó khăn trong quá trình sử dụng xin vui lòng liên hệ HOTLINE 0888 117 888 để được tư vấn chi tiết hơn.

BORA COSMETICS - VẺ ĐẸP CỦA BẠN LÀ NGHỀ NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI